Za webovou stránkou volvisti.sk stojí akciová spoločnosť AUTOŠTÝL, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Počas tohto obdobia sme sa stali stabilným partnerom poskytovania prémiových služieb v oblasti predaja a servisu vozidiel VOLVO. Náš tím je pripravený poskytovať vysokú úroveň zákazníckych služieb a našou prioritou je plnenie aj najnáročnejších požiadaviek klientov a hľadanie optimálnych riešení pre uspokojenie ich potrieb.

Vízia spoločnosti

Sme úspešná slovenská firma pôsobiaca na trhu v oblasti predaja a doplnkových služieb pre široké spektrum vozidiel . Umožňujeme klientom spravovať celý firemný park vozidiel a mobilitu zamestnancov pod jednou strechou. Máme ambície byť najsilnejším poskytovateľom služieb a stabilným partnerom v regióne.

Politika spoločnosti

Našimi hodnotami sú stabilita, spoľahlivosť a odbornosť vo vzťahu k zákazníkom, partnerom a zamestnancom. Naše chápanie spokojnosti zákazníka je založené na kladných referenciách zákazníkov. Silnými stránkami spoločnosti sú dlhodobé skúsenosti našich zamestnancov v oblasti použitia osvedčených technológií, metodík poskytovania služieb a znalosťou potrieb zákazníka. Sme si vedomí toho, že ľudský potenciál v našej spoločnosti je najsilnejším kapitálom, preto venujeme zdroje a čas pre správny rozvoj a vzdelávanie.